Automatisk opdatering af Caretaker

Hvis man ikke ønsker at benytte sig af automatisk opdatering, kan dette vælges fra på følgende måde:

I caretaker.ini indsættes nedenstående

[Updates] UpdateInterval=Never