Dokumenthåndtering

Dokumenthåndtering

Vi har lavet en dokumenthåndtering fra Caretaker.

Den fungerer ved at kopiere filer til et fælles sted når man knytter et billede eller en fil til et objekt i Caretaker. (Enhed, bygning, aktivitet eller lign)

For at slå dokumenthåndtering til, skal du i Caretaker vælge menuen Sys. adm. -> Systemadministration. Fra vinduet vælges Systemopsætning i øverste vindue, og Indstillinger i nederste. Tryk på Retur knappen.

VaelgIndstillinger

Inde i indstillinger skal du finde det afsnit med Dokument håndtering. Hvis det er foldet sammen, så klik på overskriften for at folde det ud.

IndstillingerDocHandler

Der er følgende muligheder:

  • Lad Caretaker håndterer dokumentplacering. Dette er den overordnet markering af at man vil bruge dokument håndteringen. Alle efterfølgende indstillinger er ligegyldige hvis dette flueben ikke er sat.
  • Dokument roden. Dette skal være et fælles drev for alle brugere. Det kan være fuld sti (f.eks. g:caretakerdoks), eller et UNC navn (f.eks. \fileserverdokscaretaker). Skal være sat hvis man bruger dokument håndtering.
  • Prefix dokumenter når de kopieres. Caretaker finder et unikt navn til dokumentet – så hvis der allerede findes en fil med det pågældende navn (f.eks. image001.jpg) så omdøbes den til image001 (1).jpg. Derudover kan man angive et prefix f.eks. CT som sættes foran filnavnet når filen kopieres. Prefixet kan vælges individuelt for hver bruger eller brugergruppe så man kan se hvem filen kommer fra (angiv brugernavn som prefix for hver bruger)
  • Skaler billeder inden de kopieres. Det er muligt at Caretaker skalerer billedet når den kopierer filen. Dette er anvendeligt hvis man har begrænset diskplads på serveren, eller man ikke vil opererer med 20mb store billeder.
  • Max størrelse på billeder. Angiver max størrelse. Tryk på … knappen for at vælge mellem nogle standarder. Formatet er breddexhøjde dvs. 1024×768. Standarderne er ens bredde og højde fordi mange bruger både landskab og portræt optagelser. Nedenunder er der nogle eksempler på forskellige størrelser af billeder og hvor meget de ca. fylder.
  • Slet filen når den slettes i Caretaker. Hvis der er sat flueben, så slettes filen også i dokument området, når filen slettes / fjernes fra en instance inde i Caretaker. Bemærk at hvis man referer til fælles dokumenter bør man undgå at sætte flueben.

Billede størrelser

Følgende er ca. fil størrelser på billeder.

2000 x 2000: ~500 – 600kb
1600 x 1600: ~350 – 450kb
1200 x 1200: ~200 – 275kb
1000 x 1000: ~150 – 200kb
800 x 800: ~100 – 125kb

Eksempler på billeder.

Original billede er 3008 x 1960 pixels og findes her.

Bygningsskade

Bygningsskade

 

 

 

 

 

 

 

800 x 521 udgave:

PentagonSkade800

 

1000 x 651:

PengatonSkade1000

 

1200 x 781:

PentagonSkade1200

1600 x 1042:

PentagonSkade1600

 

2000 x 1303:

PentagonSkade2000