Caretaker konfiguration

 • Lokal installation
  Benyt Caretaker4.4.xx.msi pakke og sqlncli.msi
 • Lokal installation, med automatisk opdatering
  Benyt Caretaker4.4.xx.msi pakke og sqlncli.msi
  Caretaker.ini rettes så der automatisk hentes den nyeste version af 4.4
  [Updates] Branch=4.4
  PatchDb=Never
  UpdateInterval=Always
 • CITRIX, velkendt og koordineres mellem Caretaker-support og den ansvarlige IT organisation.
 • Afvikling fra netværksdrev
  Ny genvej på skrivebord eller ret eksisterende..
  På Caretaker serveren,opsættes katalog struktur og rettigheder tildeles.
  Og der laves en genvej fra hver enkel bruges PC, vist herunder:
  Target:     \\[CARETAKERSERVER]\Produktion\caretaker.exe /start
  Start in:    \\[CARETAKERSERVER]\Produktion\

desktop genvej

 

 

Benytter man ikke CaretakerLauncher.exe skal man skrive “Caretaker.exe /start”

Indstillinger i Caretaker.ini fil sektion [Updates]  CaretakerLauncher.exe

PatchDb[never, always] Automatisk database patch.

UpdateInterval[never, always] Automatisk program opdateringer

Branch[betatest,4.3, 4.4, 4.5] Angivelse af hvilken branch der skal hentes fra

[Updates] Branch=Betatest
PatchDb=Never
UpdateInterval=Never

 

Styring af mail afsendelse
SendMail[outlook.microsoft|caretaker.office365]

//
[Progconfig] SendMail=outlook.microsoft

 

Desktop 4.4.xx

Version 4.4.49 (Februar 2016)

 • Konsolidering af OPUS features
 • ServiceDesk funktionalitet

Version 4.4.48

 • Teamviewer tilgængelig direkte fra Caretaker
 • Projekt frakobling  bug rettet
 • Ny feature, vis aktivitet højre menu Funktioner Fjern skema
 • OPUS <GJAHR> fejl rettet
 • Opret disponering til tidligere år, fejl rettet.

Version 4.4.46

 • Likviditets layout print, rettet!
 • Levetidspriser ny setting excel output  (Bolig forening)
 • Export udvidet på bygning og del
 • Prisme Import, ændring mht. tekst posteringstekst
 • Udfyld funktionalitet på ansvarlig feltet, er nu rettet!

 

Nyt i version 4.4.20 (August 2015)

 • Dashboard i Driftsøkonomi.
 • Projektøkonomi 2.0 forsættes..

Nyt i version 4.4.18 (Maj 2015)

Udvalgte emner..

 • Opret aktiviteter til bygninger pba. priskatalog og areal tilknytning.
 • Eftersynsskemaer på aktiviteter.
 • Egenskaber på aktiviteter.
 • Kodelister til costcenter enhed.
 • Fra adresse/Leverandør register, kan nu tilknyttes direkte til enhed.
 • Opus bilags indbakke, med synligt note felt.
 • ..

Nyt i version 4.4.08 (januar 2015)

OPUS:

 • Ny bilagsbakke med mulighed for at se html, pdf og TIFF.
 • Costcenter understøttelse Enhed:Costcenter 1:1
 • YOURREF afkodning fra indlejret oioxml.  (BUYERSORDERID)
 • Rekvisitionens Fritekst er nu tilgængelig fra bilags behandling.
 • Default litra Driftsøkonomi standardværdier nu i sammenhæng med Brugertabellen.

Projektøkonomi (2.0):

 • Ny kontotype, Projekt se link. >
 • Årsafslutning, medtager ikke kontotype Projekt.
 • Find budget på kontotype
 • CCS: SfB ændres så nyt klassifikations system kan tages i brug.
 • Grundlægende ændres SfB ændres til Klasse og UdvidetSfB ændres til udv.Klasse
 • Drag n drop af dokumenter på rekvisition
 • Udskriv rekvisition, ved brug af send Rekvisition kan dokumenter vedhæftes.

Nyt i version 4.3.36 (Februar 2015)

 • Husker nu popup, placering af enhed-adresse vindue.
 • Ny feature på rekvisition, Clipboard Litra-nummer på ikon!
 • EMT integration, version 2.0 Caretaker- Energykey
 • Print fra Modul Kontrakt&aftaler, fejl rettet!
 • Planlægningsvindue, fejl rettet mht opsamling af efterslæb.

Nyt i version 4.3.28 (November 2014)

 • Egenskabsdata på alle stamdata niveauer (Egenskabsdata version 2.0).
 • Kodelister til Egenskabsdata Opsamling af efterslæb, konfiguration
 • Efterslæbs rapporter fra budget vindue.
 • Større topikoner
 • CVR, ligger nu tilgængelig på selve adressen.
 • Bygningssyn, KPI skema opsætning.
 • Genskab aktivitet pba. journal.
 • Ny automatisk opdatering, styres fra Caretaker.ini [Updates] Companyname=…

Nyt i version 4.2.125 (DEC 2013)

 • OPUS integration
 • Nøgleord på alle Enhed og Bygning (Egenskabsdata version 1.0)
 • EnergyKey integrations views

Nyt i version 4.1.58 (Nov 2014)

Nyt i version 4.1.25 ( December 2013) Mindre fejlrettelser og uhensigtsmæssigheder.

 • Vis aktivitet, oprindelig menupunkt – Indsæt aktuelle værdi, er tilbage
 • Indstillinger på vis budget, er nu tilbage igen
 • Udfør aktivitet, nu tilbage som ikon, (ligger forsat også på højremenu)
 • Find aktiviteter, afgrænsning på Aftale, SQL fejl rettet
 • Vis budget fra planlægnings vinduet, den husker nu indstillinger om placering og størrelse
 • Formular print af postering, nu med visning af “Aconto/færdig “
 • Ikon til annuller rekvisition er tilbage.
 • Program nedbrud, Godkend budget, Luk ikon uden at godkende, rettet!
 • Vis aktivitet, ikon til udfør aktivitet er tilbage
 • Skift bruger, dashboard nulstiller nu!

Nyt i version 4.1.20 (frigives den 22 Oktober 2013)

 •  Vedligehold: Udskyd flere aktiviteter 1 år
 •  Vedligehold: Højre menu på liste aktivitet, låser valgt række, rettet
 •  Driftsøkonomi:Driftsøkonomi Find og find budget rettet, hent og gem kriterier virker!
 •  Driftsøkonomi:Fritekst ikon tilgængeligt ved opret Rekvisition
 •  Driftsøkonomi:Åbner igen find vindue, ved udvælg adresse
 •  Generel: Dokument håndtering

Nyt i version 4.1
Version 4.0.19 – 4.0.21 – 4.1.01

 • Generel: dokument drag, lysmarkering  tænder ikke korrekt
 • Generel: adresse tilknyt, find åbner ikke
 • Generel: NYT, default er nu valgt skærm og ikke print
 • Generel: NYT, Standard indstillinger  – nu med valgfri ctrl-q markørplacering
 • Generel: ikon tekst rettelse, oversæt form/grid til dansk
 • Generel: adresse grid skift til form, række følge ikke med.
 • Driftsøkonomi: fritekst på rekv.. enable fritekst ikon efter opret rekv.
 • Driftsøkonomi: ikon tænder ikke når der overføres fra vh!
 • Driftsøkonomi: opret disp, klik på tab skal oprette disp og gå i form!
 • Driftsøkonomi: akt.rek rel tilkobling, crash ved vælg flere akt.
 • Driftsøkonomi: opret rev lyn, focus på dw_form korrekt felt.
 • Vedligehold: dashboard, viser de korrekte aktiviteteter, plan,budget
 • Vedligehold: Planlægning resize forkert på click vis plan
 • Vedligehold: udfør akt fra plan virker ikke, fra plan, flere aktiviteter
 • Vedligehold: taborder på setup under plan, accepts text ved ændring udne tab virker uhensigtsmæssigt
 • Vedligehold: prisindex, skift ændre ikke dato..
 • Vedligehold: priskatalog initialisering rettet..
 • Vedligehold: gem standardværdier med åbnet aktivitets vindue, dette forsvinder bag modul.
 • Mobilvedligehold

Version 4.0.18

 • Mobilvedligehold: Mulighed for at slette data for en bruger
 • Vedligehold: Planlægningsvinduet har fået en setup knap
 • Driftøkonomi: tænd for gem,fortryd! når vi kommer fra find!
 • 913 Event ue_enable(
 • 914 Add objects.
 • Journal: Småforbedringer
 • Ordre/Fejl: Fjern journal vinduet manglede en luk knap
 • Driftøkonomi: resize virker
 • Mobilvedligehold: Resize virker

Version 4.0.17

 • MobilVedligehold: Bedre fejlhåndtering i synkronisering af data fra gateway
 • Mobilvedligehold. Forbedret søgekriterierne ved upload af data
 • Ekstra check på db at man har kørt 4.0
 • Hovedvinduet: bredder tekst til versionsnummeret

Version 4.0.16

 • MobilVedligehold: Forbedret udvælgelsen af data til synkronisering
 • Hovedvindue: forsøger at køre auto-db patcher ved login
 • Mobilvedligehold: flyttet rundt på ikoner, klik på teksten linkede til forkert ikon, ny slet knap

Version 4.0.11

 • Opdateringer til Mobil Vedligehold

Version 4.0.10

 • Mangler default-knap på popup vinduer i driftøkonomi
 • MobilVedligehold: Hvis man har tilføjet et dato kolonne som ikke har noget data fejler synkroniseringen
 • MobilVedligehold: Default layout uploades hvis man ikke selv har lavet et layout

Version 4.0.9

 • Generel: Klik på knapper, bedre føling og mere fart i knapperne!
 • Generel: Tekster på knapper er påbegyndt tilretning.
 • Generel: Login skærm rettet.
 • Generel: Fritekst, ikoner rettet.
 • Driftsøkonomi: Driftsøkonomi find, fokus i Litra feltet.
 • Driftsøkonomi: Udskriv rekv, preview åbner x 2
 • Vedligehold:Udskriv budget, export til excel knap rettet og fejl rettet.
 • Vedligehold: Journal, position og størrelse
 • Vedligehold: Plan og budget er rettet!
 • Vedligehold:Find projekt, åbner ikke ved projekt visning.
 • Manglende ikoner – der manglede 2 ikoner.
 • Dashboard i stamdata talte Ikke-Aktive data med
 • Fejl for nogle kunder ved login

Version 4.0.8

 • Stamdata: Muligt at trække dokumenter fra stifinderen direkte ind på freeform vinduet for at tilknytte dokumenter
 • Vedligehold: Muligt at trække dokumenter fra stifinderen direkte ind på freeform vinduet for at tilknytte dokumenter
 • Generel: Fjernet tab fanerne på hovedvinduet. Dashboard kommer i en senere version
 • Generel: Overskrift tilbage til Caretaker
 • Moduloversigten: Moduloversigten i venstre side er lavet lidt bredder. Var lidt for presset.
 • Flere vinduer har fået opdateret deres ikoner

Version 4.0.7 – 15-04-2013

 • Forsyning: Blevet faceliftet.

Version 4.0.6 – 14-04-2013

 • Generel: Mindre bug-rettelse

Version 4.0.5 – 13-04-2013

 • Generel: En del skærme er faceliftet
 • Mobil Vedligehold: Speciel modul til håndtering af mobil vedligehold

Version 4.0.4 – 21-03-2013

 • Generel: Manglende ikoner er midlertidig blevet udskiftet
 • Feature: Print til skærm – højreklik for at gemme data i en fil

Version 4.0.3 – 20-03-2013

 • Generel: Indholdssymboler bliver slukket korrekt.
 • Generel: Forrige – Næste knapper vises korrekt

Version 4.0.0 – 12-03-2013

 • Generel: Højreklik på Caretaker logoet i toppen af skærmen for at få muligheder for fejlmelding og bede om nye features.
  Kan også altid skrive til *protected email*
 • Generel: Skærmbilleder med kodelister. Hvis symbolet for kodelisten er ændret fra et spørgsmålstegn, til et forstørrelsesglas, kan man åbne kodelisten bare ved at klikke én gang på ikonet.
 • Vedligehold: Ved print af aktiviteter kan man vælge at få evt. billeder med ud. Bemærk at den nuværende løsning bliver printet meget stort fordi billedet ikke komprimeres – har også indflydelse på PDF’en
 • Stamdata: Mini-dashboards som følger navigatoren. Meld endelig tilbage hvilke oplysninger i ønsker at se her. Vil også blive lavet i Vedligehold og laves så man kan klikke på et dashboard og få vist data

Flyt aktiviteter

Stamdata Export bygingsarealer

Marker nyoprettet bygningsdele

Dette er en beskrivelse af den nye funktion til markering af nye bygningsdele.

Baggrunden er at man opretter nye bygningsdele fra delstandard, og efterfølgende kan man ikke finde bygningsdelene i oversigten fordi sorteringen er efter delkode.

For at aktivere funktionen skal man få ind på ejendsomsportalen, og indstillinger

SettingsTilMarkering

En kort beskrivelse af de enkle indstillinger:

Marker dele som er nyoprettede: Aktiverer funktionaliteten. Hvis den ikke er sat, ignoreres de næste indstillinger.
Marker dele som er oprettet de sidste xx dage: Hvor mange dage skal markeres? I dette eksempel markeres bygningsdele som er oprettet indenfor de sidste 14 dage.
Marker farven fader afhængig af alderen på bygningsdelen: Markeringen fader afhængig af alderen. Dvs. de nyeste oprettet bygningsdele har den mest tydelige markering (se eksempel senere)
Skjul ny-farven hvis man editerer bygningsdelen: Man kan fjerne farve-markeringen hvis man redigerer bygningsdelen. Dette er anvendelig hvis man f.eks. opretter 10 dele og ønsker at gå dem igennem med det samme, og efterhånden som man redigerer bygningsdelene vil markeringen forsvinde så man kan følge hvor langt man er nået.

Alle indstillinger kan naturligvis sættes for alle, eller for en gruppe, eller for en bestemt bruger.

Eksempler

For alle eksempler gælder at markeringen dækker 14 dage, og jeg har oprettet 3 bygningsdele som er oprettet henholdsvis 1-januar, 6-januar og 13 januar (det er i dag d. 13 januar).

BygningsdeleUdenFade

Her er de 3 bygningsdele (jeg har angivet opret datoen som beskrivelsen for nemmere at tyde eksemplet).

BygningsdeleMedFade

Her har jeg sat flueben i “Marker farven fader afhængig af alderen på bygningsdelen“. Bemærk den “ældste” fra 1 januar er mest utydelig, og den 13-januar er mest tydelig.

BygningsdeleMedFadeMedEditedDel

Her har jeg sat flueben i “Skjul ny-farven hvis man editerer bygningsdelen” og jeg har været inde og rette i 06-januar delen som nu har mistet sin markering. I det tilfælde at man skal gennemgå alle 3 bygningsdele, kan man se man mangler 01-januar og 13-januar. Markeringen forsvinder naturligvis for dem efter man har redigeret dem.

BygningsdeleUdenFadeMedEditedDel

Dette eksempel er samme som ovenstående, dog uden fade i farven.

 

Specielle kommandoer til Caretaker

Når man starter Caretaker, sker det nu via Caretaker Launcheren.

Caretaker Launcheren checker for tilgængelige opdateringer fra vores hjemmeside. Det sker via et webservice kald på port 80, så de fleste firewall og it opsætninger bør tillade dette.

Når man starter Caretaker efter en opdatering, checker den for om databasen er på et forventet stadie.

Der er 2 ting som den undersøger.

 1. Man skal være oppe på 3.0.20 i den gamle version. Dette checkes i en tabel som hedder systemsetup (SELECT CT_DBVERSION FROM SYSTEMSETUP). Denne indstilling ændres ikke for at gamle Caretaker 3 programmer stadig virker.
 2. Der undersøges om man er på korrekt niveau i 4.1.x. Denne information er gemt i tabellen settings_company (SELECT StringValue FROM Settings_Company WHERE ID=‘DBVersion’)

Det er meget vigtigt for os at de database opdateringer som skal udføres, også bliver udført korrekt inden vi opdaterer database versionen! Vi har desværre set mange eksempler på at man har udført et script som fejlede, men alligevel er kørt videre fordi man slutter af med at opdatere database versionsnummeret. Dette giver nogle meget mærkelige fejl i Caretaker.

Patcher man databasen via vores auto-patch fra Caretaker, eller via CaretakerDBConfig, så bliver database versionen KUN opdateret hvis alle opdateringer bliver udført korrekt.

Der kan være situationer hvor man ønsker at omgå caretaker launcheren eller auto patcheren.

Dette er situationer hvor man har

 • meget restriktivt it system hvor man ikke kan automatisk opdatere
 • ønsker selv at styre opdateringer (bemærk de fleste opdateringer er fejl rettelser! – vi ligger kun programmer klar til auto-opdateren som indeholder fejlrettelser)
 • man har ingen administrator adgang til databasen og kan slet ikke udføre database ændringer selv.

Her er nogle indstillinger man kan skrive inde i sin Caretaker.ini fil:

[Updates] PatchDb=Never
IgnoreStart=True
UpdateInterval=Never

Hvor PatchDb=Never laver ikke automatisk database patch når man starter Caretaker.
IgnoreStart=True <- Hvis man starter Caretaker.exe direkte skal man skrive Caretaker.exe /start, ELLER man kan skrive dette og den skriver ikke på skærmen at du bør starte fra CaretakerLauncheren
UpdateInterval=Never <- Laver ikke checks for program opdateringer i CaretakerLauncheren. Hvis man ikke ønsker automatisk program opdateringer, skal man bruge denne.

 

Flyt valgte aktiviteter 1 år frem..

,

Ny mulighed for at udvælge en eller flere aktiviteter og fremrykke dem til næste år.
Som det kan ses på billedet nedenfor, ligger funktionalitet på planlægningsbilledet, højre menu!
Det er det valgte aktiviteter der flyttes, med mulighed for at rykke senestetid, hvis denne benyttes.

 Nyt i Version 4.1.20

Dokumenthåndtering

Dokumenthåndtering

Vi har lavet en dokumenthåndtering fra Caretaker.

Den fungerer ved at kopiere filer til et fælles sted når man knytter et billede eller en fil til et objekt i Caretaker. (Enhed, bygning, aktivitet eller lign)

For at slå dokumenthåndtering til, skal du i Caretaker vælge menuen Sys. adm. -> Systemadministration. Fra vinduet vælges Systemopsætning i øverste vindue, og Indstillinger i nederste. Tryk på Retur knappen.

VaelgIndstillinger

Inde i indstillinger skal du finde det afsnit med Dokument håndtering. Hvis det er foldet sammen, så klik på overskriften for at folde det ud.

IndstillingerDocHandler

Der er følgende muligheder:

 • Lad Caretaker håndterer dokumentplacering. Dette er den overordnet markering af at man vil bruge dokument håndteringen. Alle efterfølgende indstillinger er ligegyldige hvis dette flueben ikke er sat.
 • Dokument roden. Dette skal være et fælles drev for alle brugere. Det kan være fuld sti (f.eks. g:caretakerdoks), eller et UNC navn (f.eks. \fileserverdokscaretaker). Skal være sat hvis man bruger dokument håndtering.
 • Prefix dokumenter når de kopieres. Caretaker finder et unikt navn til dokumentet – så hvis der allerede findes en fil med det pågældende navn (f.eks. image001.jpg) så omdøbes den til image001 (1).jpg. Derudover kan man angive et prefix f.eks. CT som sættes foran filnavnet når filen kopieres. Prefixet kan vælges individuelt for hver bruger eller brugergruppe så man kan se hvem filen kommer fra (angiv brugernavn som prefix for hver bruger)
 • Skaler billeder inden de kopieres. Det er muligt at Caretaker skalerer billedet når den kopierer filen. Dette er anvendeligt hvis man har begrænset diskplads på serveren, eller man ikke vil opererer med 20mb store billeder.
 • Max størrelse på billeder. Angiver max størrelse. Tryk på … knappen for at vælge mellem nogle standarder. Formatet er breddexhøjde dvs. 1024×768. Standarderne er ens bredde og højde fordi mange bruger både landskab og portræt optagelser. Nedenunder er der nogle eksempler på forskellige størrelser af billeder og hvor meget de ca. fylder.
 • Slet filen når den slettes i Caretaker. Hvis der er sat flueben, så slettes filen også i dokument området, når filen slettes / fjernes fra en instance inde i Caretaker. Bemærk at hvis man referer til fælles dokumenter bør man undgå at sætte flueben.

Billede størrelser

Følgende er ca. fil størrelser på billeder.

2000 x 2000: ~500 – 600kb
1600 x 1600: ~350 – 450kb
1200 x 1200: ~200 – 275kb
1000 x 1000: ~150 – 200kb
800 x 800: ~100 – 125kb

Eksempler på billeder.

Original billede er 3008 x 1960 pixels og findes her.

Bygningsskade

Bygningsskade

 

 

 

 

 

 

 

800 x 521 udgave:

PentagonSkade800

 

1000 x 651:

PengatonSkade1000

 

1200 x 781:

PentagonSkade1200

1600 x 1042:

PentagonSkade1600

 

2000 x 1303:

PentagonSkade2000

Automatisk opdatering af Caretaker

Hvis man ikke ønsker at benytte sig af automatisk opdatering, kan dette vælges fra på følgende måde:

I caretaker.ini indsættes nedenstående

[Updates] UpdateInterval=Never