Flyt valgte aktiviteter 1 år frem..

,

Ny mulighed for at udvælge en eller flere aktiviteter og fremrykke dem til næste år. Som det kan ses på billedet nedenfor, ligger funktionalitet på planlægningsbilledet, højre menu! Det er det valgte aktiviteter der flyttes, med mulighed for at rykke senestetid, hvis denne benyttes.  Nyt i Version 4.1.20

Udskriv fra Vedligehold

Vedligeholdsmodulet rummer flere centrale rapporter. Disse udskrives fra de væsentlige steder i styringen, d.v.s: Aktivitetsoversigt Ajourføringsliste til brug i forbindelse med eftersyn Eftersyns- og aktivitetsplan Budgetter Alle rapporter skrives ud på den måde der allerede er gennemgået i afsnittet om Stamdata. Der er i alle datavinduer en printerikon, , og når denne aktiveres, så åbner […]

Aktiviteten som det centrale

Det mest centrale register i vedligehold er Aktiviteter. Her ligger al information om, hvad der skal laves, hvornår, af hvem og til hvilken pris. Herfra dannes oversigter, planer og budgetter. I Caretaker er aktiviteten gjort meget central. En aktivitet i Caretaker dækker flere forskellige styringsområder: 1. Eftersyn, – aktiviteten rummer det planlagte eller det igangværende […]