Indlæg af kbg

Caretaker konfiguration

Lokal installation Benyt Caretaker4.4.xx.msi pakke og sqlncli.msi Lokal installation, med automatisk opdatering Benyt Caretaker4.4.xx.msi pakke og sqlncli.msi Caretaker.ini rettes så der automatisk hentes den nyeste version af 4.4 [Updates] Branch=4.4 PatchDb=Never UpdateInterval=Always CITRIX, velkendt og koordineres mellem Caretaker-support og den ansvarlige IT organisation. Afvikling fra netværksdrev Ny genvej på skrivebord eller ret eksisterende.. På Caretaker serveren,opsættes katalog struktur og rettigheder tildeles. Og […]

Desktop 4.4.xx

Version 4.4.49 (Februar 2016) Konsolidering af OPUS features ServiceDesk funktionalitet Version 4.4.48 Teamviewer tilgængelig direkte fra Caretaker Projekt frakobling  bug rettet Ny feature, vis aktivitet højre menu Funktioner Fjern skema OPUS <GJAHR> fejl rettet Opret disponering til tidligere år, fejl rettet. Version 4.4.46 Likviditets layout print, rettet! Levetidspriser ny setting excel output  (Bolig forening) Export udvidet på bygning og […]

Marker nyoprettet bygningsdele

Dette er en beskrivelse af den nye funktion til markering af nye bygningsdele. Baggrunden er at man opretter nye bygningsdele fra delstandard, og efterfølgende kan man ikke finde bygningsdelene i oversigten fordi sorteringen er efter delkode. For at aktivere funktionen skal man få ind på ejendsomsportalen, og indstillinger En kort beskrivelse af de enkle indstillinger: […]

Specielle kommandoer til Caretaker

Når man starter Caretaker, sker det nu via Caretaker Launcheren. Caretaker Launcheren checker for tilgængelige opdateringer fra vores hjemmeside. Det sker via et webservice kald på port 80, så de fleste firewall og it opsætninger bør tillade dette. Når man starter Caretaker efter en opdatering, checker den for om databasen er på et forventet stadie. […]

,

Flyt valgte aktiviteter 1 år frem..

Ny mulighed for at udvælge en eller flere aktiviteter og fremrykke dem til næste år. Som det kan ses på billedet nedenfor, ligger funktionalitet på planlægningsbilledet, højre menu! Det er det valgte aktiviteter der flyttes, med mulighed for at rykke senestetid, hvis denne benyttes.  Nyt i Version 4.1.20

Dokumenthåndtering

Dokumenthåndtering Vi har lavet en dokumenthåndtering fra Caretaker. Den fungerer ved at kopiere filer til et fælles sted når man knytter et billede eller en fil til et objekt i Caretaker. (Enhed, bygning, aktivitet eller lign) For at slå dokumenthåndtering til, skal du i Caretaker vælge menuen Sys. adm. -> Systemadministration. Fra vinduet vælges Systemopsætning […]

Udskriv fra Vedligehold

Vedligeholdsmodulet rummer flere centrale rapporter. Disse udskrives fra de væsentlige steder i styringen, d.v.s: Aktivitetsoversigt Ajourføringsliste til brug i forbindelse med eftersyn Eftersyns- og aktivitetsplan Budgetter Alle rapporter skrives ud på den måde der allerede er gennemgået i afsnittet om Stamdata. Der er i alle datavinduer en printerikon, , og når denne aktiveres, så åbner […]

Aktiviteten som det centrale

Det mest centrale register i vedligehold er Aktiviteter. Her ligger al information om, hvad der skal laves, hvornår, af hvem og til hvilken pris. Herfra dannes oversigter, planer og budgetter. I Caretaker er aktiviteten gjort meget central. En aktivitet i Caretaker dækker flere forskellige styringsområder: 1. Eftersyn, – aktiviteten rummer det planlagte eller det igangværende […]

Dokumentbibliotek

Caretaker indeholder et centralt dokumentbibliotek. Hensigten med dette er, at kunne rumme en total fortegnelse over de tegninger, beskrivelser og billeder; der har relevans i den totale ejendomsforvaltning. Biblioteket rummer oplysninger om hvor i datalageret billedet findes (bibliotek, sti, filnavn, og dokumenttype), og kan derfor vise dokumentet via et tilknyttet eksternt program. Den primære funktion […]