Desktop 4.4.xx

Version 4.4.49 (Februar 2016)

 • Konsolidering af OPUS features
 • ServiceDesk funktionalitet

Version 4.4.48

 • Teamviewer tilgængelig direkte fra Caretaker
 • Projekt frakobling  bug rettet
 • Ny feature, vis aktivitet højre menu Funktioner Fjern skema
 • OPUS <GJAHR> fejl rettet
 • Opret disponering til tidligere år, fejl rettet.

Version 4.4.46

 • Likviditets layout print, rettet!
 • Levetidspriser ny setting excel output  (Bolig forening)
 • Export udvidet på bygning og del
 • Prisme Import, ændring mht. tekst posteringstekst
 • Udfyld funktionalitet på ansvarlig feltet, er nu rettet!

 

Nyt i version 4.4.20 (August 2015)

 • Dashboard i Driftsøkonomi.
 • Projektøkonomi 2.0 forsættes..

Nyt i version 4.4.18 (Maj 2015)

Udvalgte emner..

 • Opret aktiviteter til bygninger pba. priskatalog og areal tilknytning.
 • Eftersynsskemaer på aktiviteter.
 • Egenskaber på aktiviteter.
 • Kodelister til costcenter enhed.
 • Fra adresse/Leverandør register, kan nu tilknyttes direkte til enhed.
 • Opus bilags indbakke, med synligt note felt.
 • ..

Nyt i version 4.4.08 (januar 2015)

OPUS:

 • Ny bilagsbakke med mulighed for at se html, pdf og TIFF.
 • Costcenter understøttelse Enhed:Costcenter 1:1
 • YOURREF afkodning fra indlejret oioxml.  (BUYERSORDERID)
 • Rekvisitionens Fritekst er nu tilgængelig fra bilags behandling.
 • Default litra Driftsøkonomi standardværdier nu i sammenhæng med Brugertabellen.

Projektøkonomi (2.0):

 • Ny kontotype, Projekt se link. >
 • Årsafslutning, medtager ikke kontotype Projekt.
 • Find budget på kontotype
 • CCS: SfB ændres så nyt klassifikations system kan tages i brug.
 • Grundlægende ændres SfB ændres til Klasse og UdvidetSfB ændres til udv.Klasse
 • Drag n drop af dokumenter på rekvisition
 • Udskriv rekvisition, ved brug af send Rekvisition kan dokumenter vedhæftes.

Nyt i version 4.3.36 (Februar 2015)

 • Husker nu popup, placering af enhed-adresse vindue.
 • Ny feature på rekvisition, Clipboard Litra-nummer på ikon!
 • EMT integration, version 2.0 Caretaker- Energykey
 • Print fra Modul Kontrakt&aftaler, fejl rettet!
 • Planlægningsvindue, fejl rettet mht opsamling af efterslæb.

Nyt i version 4.3.28 (November 2014)

 • Egenskabsdata på alle stamdata niveauer (Egenskabsdata version 2.0).
 • Kodelister til Egenskabsdata Opsamling af efterslæb, konfiguration
 • Efterslæbs rapporter fra budget vindue.
 • Større topikoner
 • CVR, ligger nu tilgængelig på selve adressen.
 • Bygningssyn, KPI skema opsætning.
 • Genskab aktivitet pba. journal.
 • Ny automatisk opdatering, styres fra Caretaker.ini [Updates] Companyname=…

Nyt i version 4.2.125 (DEC 2013)

 • OPUS integration
 • Nøgleord på alle Enhed og Bygning (Egenskabsdata version 1.0)
 • EnergyKey integrations views

Nyt i version 4.1.58 (Nov 2014)

Nyt i version 4.1.25 ( December 2013) Mindre fejlrettelser og uhensigtsmæssigheder.

 • Vis aktivitet, oprindelig menupunkt – Indsæt aktuelle værdi, er tilbage
 • Indstillinger på vis budget, er nu tilbage igen
 • Udfør aktivitet, nu tilbage som ikon, (ligger forsat også på højremenu)
 • Find aktiviteter, afgrænsning på Aftale, SQL fejl rettet
 • Vis budget fra planlægnings vinduet, den husker nu indstillinger om placering og størrelse
 • Formular print af postering, nu med visning af “Aconto/færdig “
 • Ikon til annuller rekvisition er tilbage.
 • Program nedbrud, Godkend budget, Luk ikon uden at godkende, rettet!
 • Vis aktivitet, ikon til udfør aktivitet er tilbage
 • Skift bruger, dashboard nulstiller nu!

Nyt i version 4.1.20 (frigives den 22 Oktober 2013)

 •  Vedligehold: Udskyd flere aktiviteter 1 år
 •  Vedligehold: Højre menu på liste aktivitet, låser valgt række, rettet
 •  Driftsøkonomi:Driftsøkonomi Find og find budget rettet, hent og gem kriterier virker!
 •  Driftsøkonomi:Fritekst ikon tilgængeligt ved opret Rekvisition
 •  Driftsøkonomi:Åbner igen find vindue, ved udvælg adresse
 •  Generel: Dokument håndtering

Nyt i version 4.1
Version 4.0.19 – 4.0.21 – 4.1.01

 • Generel: dokument drag, lysmarkering  tænder ikke korrekt
 • Generel: adresse tilknyt, find åbner ikke
 • Generel: NYT, default er nu valgt skærm og ikke print
 • Generel: NYT, Standard indstillinger  – nu med valgfri ctrl-q markørplacering
 • Generel: ikon tekst rettelse, oversæt form/grid til dansk
 • Generel: adresse grid skift til form, række følge ikke med.
 • Driftsøkonomi: fritekst på rekv.. enable fritekst ikon efter opret rekv.
 • Driftsøkonomi: ikon tænder ikke når der overføres fra vh!
 • Driftsøkonomi: opret disp, klik på tab skal oprette disp og gå i form!
 • Driftsøkonomi: akt.rek rel tilkobling, crash ved vælg flere akt.
 • Driftsøkonomi: opret rev lyn, focus på dw_form korrekt felt.
 • Vedligehold: dashboard, viser de korrekte aktiviteteter, plan,budget
 • Vedligehold: Planlægning resize forkert på click vis plan
 • Vedligehold: udfør akt fra plan virker ikke, fra plan, flere aktiviteter
 • Vedligehold: taborder på setup under plan, accepts text ved ændring udne tab virker uhensigtsmæssigt
 • Vedligehold: prisindex, skift ændre ikke dato..
 • Vedligehold: priskatalog initialisering rettet..
 • Vedligehold: gem standardværdier med åbnet aktivitets vindue, dette forsvinder bag modul.
 • Mobilvedligehold

Version 4.0.18

 • Mobilvedligehold: Mulighed for at slette data for en bruger
 • Vedligehold: Planlægningsvinduet har fået en setup knap
 • Driftøkonomi: tænd for gem,fortryd! når vi kommer fra find!
 • 913 Event ue_enable(
 • 914 Add objects.
 • Journal: Småforbedringer
 • Ordre/Fejl: Fjern journal vinduet manglede en luk knap
 • Driftøkonomi: resize virker
 • Mobilvedligehold: Resize virker

Version 4.0.17

 • MobilVedligehold: Bedre fejlhåndtering i synkronisering af data fra gateway
 • Mobilvedligehold. Forbedret søgekriterierne ved upload af data
 • Ekstra check på db at man har kørt 4.0
 • Hovedvinduet: bredder tekst til versionsnummeret

Version 4.0.16

 • MobilVedligehold: Forbedret udvælgelsen af data til synkronisering
 • Hovedvindue: forsøger at køre auto-db patcher ved login
 • Mobilvedligehold: flyttet rundt på ikoner, klik på teksten linkede til forkert ikon, ny slet knap

Version 4.0.11

 • Opdateringer til Mobil Vedligehold

Version 4.0.10

 • Mangler default-knap på popup vinduer i driftøkonomi
 • MobilVedligehold: Hvis man har tilføjet et dato kolonne som ikke har noget data fejler synkroniseringen
 • MobilVedligehold: Default layout uploades hvis man ikke selv har lavet et layout

Version 4.0.9

 • Generel: Klik på knapper, bedre føling og mere fart i knapperne!
 • Generel: Tekster på knapper er påbegyndt tilretning.
 • Generel: Login skærm rettet.
 • Generel: Fritekst, ikoner rettet.
 • Driftsøkonomi: Driftsøkonomi find, fokus i Litra feltet.
 • Driftsøkonomi: Udskriv rekv, preview åbner x 2
 • Vedligehold:Udskriv budget, export til excel knap rettet og fejl rettet.
 • Vedligehold: Journal, position og størrelse
 • Vedligehold: Plan og budget er rettet!
 • Vedligehold:Find projekt, åbner ikke ved projekt visning.
 • Manglende ikoner – der manglede 2 ikoner.
 • Dashboard i stamdata talte Ikke-Aktive data med
 • Fejl for nogle kunder ved login

Version 4.0.8

 • Stamdata: Muligt at trække dokumenter fra stifinderen direkte ind på freeform vinduet for at tilknytte dokumenter
 • Vedligehold: Muligt at trække dokumenter fra stifinderen direkte ind på freeform vinduet for at tilknytte dokumenter
 • Generel: Fjernet tab fanerne på hovedvinduet. Dashboard kommer i en senere version
 • Generel: Overskrift tilbage til Caretaker
 • Moduloversigten: Moduloversigten i venstre side er lavet lidt bredder. Var lidt for presset.
 • Flere vinduer har fået opdateret deres ikoner

Version 4.0.7 – 15-04-2013

 • Forsyning: Blevet faceliftet.

Version 4.0.6 – 14-04-2013

 • Generel: Mindre bug-rettelse

Version 4.0.5 – 13-04-2013

 • Generel: En del skærme er faceliftet
 • Mobil Vedligehold: Speciel modul til håndtering af mobil vedligehold

Version 4.0.4 – 21-03-2013

 • Generel: Manglende ikoner er midlertidig blevet udskiftet
 • Feature: Print til skærm – højreklik for at gemme data i en fil

Version 4.0.3 – 20-03-2013

 • Generel: Indholdssymboler bliver slukket korrekt.
 • Generel: Forrige – Næste knapper vises korrekt

Version 4.0.0 – 12-03-2013

 • Generel: Højreklik på Caretaker logoet i toppen af skærmen for at få muligheder for fejlmelding og bede om nye features.
  Kan også altid skrive til *protected email*
 • Generel: Skærmbilleder med kodelister. Hvis symbolet for kodelisten er ændret fra et spørgsmålstegn, til et forstørrelsesglas, kan man åbne kodelisten bare ved at klikke én gang på ikonet.
 • Vedligehold: Ved print af aktiviteter kan man vælge at få evt. billeder med ud. Bemærk at den nuværende løsning bliver printet meget stort fordi billedet ikke komprimeres – har også indflydelse på PDF’en
 • Stamdata: Mini-dashboards som følger navigatoren. Meld endelig tilbage hvilke oplysninger i ønsker at se her. Vil også blive lavet i Vedligehold og laves så man kan klikke på et dashboard og få vist data