Kodelister til Stamdata

, ,

Til stamdatamodulet hører der en række kodelister. Hensigten med disse kodelister er, at gøre det hurtigere og mere sikkert at oprette eller søge data. F.eks. er det både en sikkerhed og en lettelse, at kunne slå postnumre og SfB-koder op fra en liste.

Følgende kodelister anvendes i stamdatamodulet:

(For de kodelister der er skrevet med kursiv er der indlagt data eller forslag til data i Caretaker allerede ved installationen. Listernes indhold kan skrives ud på papir hvis dette ønskes.)

Administration

Adressetype, Inddeler adresser i hovedtyper

Kategori, Fag- eller personalebetegnelse

Landekoder, Internationale tal- og tegnkoder for lande

Postnumrer, Danske postnumre

Organisation

Afdeling, Underopdeling af Division

Afsnitsanvendelser, Kun for niveau Afsnit

Amter, Alle danske amter

Anvendelse, For niveauerne Enhed og Bygning

Division, Hovedopdelingen af en virksomhed

Ejerforhold, Ejerforholdet til Enhed eller Bygning

Kommuner, Alle danske kommuner

Lokale anvendelse, Kun for niveau Lokale

Område, En brugervalgt opdeling af Enhederne

Costcenter    Lokalers økonmiske tilhørsforhold

Møbleringskategori    Grad af møblering I lokaler

Lokale – afdeling    Lokalers afdelingstilhørsforhold

Standarder

Aftaletyper    Inddeler aftaler i hovedtyper

Dokumenttyper    Navn og sti for tilknyttet eksternt program til visning af dokument

Orientering    Alle hele og halve verdenshjørner

SI-enheder    Måleenheder

Budgetår    Budgetår

Bygningsteknik

Arealtyper    De standardiserede arealtyper

Del standard    Standard bygningsdelskatalog

Delstandardtype    Underopdeling af bygningsdelskataloget

SfB-kode    Tavle 1 af SfB-systemet

Kodelister

En kodeliste er det sted, hvor brugeren henter visse data under oprettelsen af f.eks stamdataobjekter, vedligeholdsaktiviteter o.s.v. Ved denne teknik sikres ensartethed (f.eks. hvis der er flere brugere) samt automatisk ajourføring.

Hensigten med disse kodelister er, at gøre det hurtigere og mere sikkert at oprette eller søge data. F.eks. er det både en sikkerhed og en lettelse, at kunne hente postnumre eller SfB-koder fra en liste.
For alle kodelister gælder det, at brugeren selv kan bestemme indholdet. Data i en kodeliste kan ændres, eller en kode kan slettes. Der kan oprettes nye koder, som Caretaker så vil sortere på plads automatisk.

Sletning af koder kan kun gennemføres såfremt koden ikke er anvendt/koblet til f. eks. stamdataobjekter, vedligeholdsaktiviteter o.s.v. Er koden anvendt og brugeren forsøger at slette denne giver Caretaker en advarsel herom.

 

Anvendelse af kodelister
Kodelisterne aktiveres og vedligeholdes fra Windows-menubjælke: Bibliotek|Kodelister.
Herved åbner et oversigts-vindue til de forskellige kodelister.
Til felter der benytter kodelister kan et opslag gøres på flere forskellige måder.

Når feltet har fokus, tryk CTRL-Q eller klik på ikonet

lookup_ikon_bund

 

 

Alternativt klik til højre for feltet, ikonet “forstørrelsesglas”  lookup_ikon,

En kodeliste kan se ud på flere måder:

  • Den, hvor der kun er få værdier, og hvor indholdet viser sig med det samme.
  • Den, hvor der er mange værdier, og hvor indholdet ikke vises med det samme, idet der så foretages en overflødig fremtagning af data med ventetid eller belastning af nettet til følge.

I en sådan kodeliste skal det først angives, hvad der ønskes præsenteret. Dette bliver derefter hentet og vist. Denne type kodeliste starter med et Find-vindue.

Men en kodeliste kan også være mere kompleks, d.v.s. indeholde flere brugerdata end Kode og Betegnelse.

Et eksempel på en sådan kodeliste er Del standard. lookup_ikon_bund_delstandard