Vejledninger til Administrator

I Caretaker-modulerne kræver nogle af funktionerne, at man har administrator-rettigheder. Det er bl.a. brugeroprettelser, opsætning af rettigheder, ændring af kodelister mm.
Det skyldes, at disse ændringerne har indflydelse for alle brugere og ikke kun ens egen brugerkonto.

3.1.1 Oprettelse af nye brugere Caretaker desktop
3.1.2 Summering af arealer på Caretaker desktop
3.1.3 Aktivere, inaktivere eller slette enhed på Caretaker desktop
3.1.4 Oprettelse og redigering af kodelister
3.1.5 Kodelistegrupper på Caretaker desktop
3.2.1 Standardværdier ved oprettelse af rekvisition
3.2.2 Litra og bruger-id i Driftsøkonomi
3.2.3 Indeksregulering af aktiviteter
3.2.4 Oprette og redigere kontoplaner
3.2.5 Oprette nyt budget eller budgetpost på en enhed
3.2.6 Redigere budgettet på en enhed
3.2.7 Årsafslutning, afslutte budget på en enhed
3.3.1 Nye brugere på Caretaker Mobile
3.3.2 Tildeling af rettigheder til brugergrupper på Caretaker Mobile apps
3.3.3 Tilretning af skærmbilleder på Caretaker Mobile apps
3.3.4 Tilretning af menupunkter på Caretaker Mobile apps