Modulet Stamdata

Stamdata er en fælles betegnelse for alle de data, der er rimeligt uforanderlige. Identifikationer, navne, arealer, tilhørsforhold, bygningsdele, mængder og lignende er meget statiske. I forhold til stamdata er f.eks. plan-data som aktiviteter meget dynamiske, og derfor er oplysningerne om et vindue placeret i stamdata-modulet, mens oplysninger om hvornår vinduet skal males, er placeret i vedligeholds-modulet.

1.1.1 Enheder på Caretaker desktop
1.1.2 Bygninger på Caretaker desktop
1.1.3 Terræn på Caretaker desktop vers. 2
1.1.4 Arealtyper på en enhed på Caretaker desktop
1.1.5 Areal på en bygning på Caretaker desktop
1.1.6 Opret genvej til søgefunktioner i Stamdata på Caretaker Desktop
1.1.7 Tilknytning af mapper til enhed på Caretaker Desktop
1.1.8 Oprettelse af egenskaber på en enhed
1.1.9 Oprettelse af egenskaber på Bygning
1.1.10 Oprettelse af firmaer i adressekartoteket
1.1.11 Tilknytte firmaer og medarbejdere til en enhed
1.1.12 Oprette lokaler på Caretaker Desktop
1.1.13 Oprette bygningsdele på Caretaker Desktop
1.1.14 Opsætte og redigere egenskaber i kodelister
1.1.20 Søgning i Stamdata
1.1.21 Sortering og filtrering i stamdata
1.1.22 Kopiering af Stamdata til Word, Excel m.m
1.1.23 Udskrifttyper i Stamdata

Brugervejledning til Stamdata vers. 4