Modulet Vedligehold

Vedligeholdelsesmodulet rummer den komplette cyklus til styring af vedligehold:

  • Konstatering eller eftersyn, besigtigelse, tilstandsvurdering
  • Planlægning med koordinering og prioritering
  • Udførelse med igangsætning og afslutning af aktiviteter
  • Dokumentering med journalisering

Vedligeholdsmodulet er tæt koblet med Stamdata. Oplysningerne om hvornår vinduet skal males, er placeret i vedligeholds-modulet, mens oplysningerne om vinduets placering er registeret i stamdata-modulet.

1.2.0 Caretaker-bjælken i vedligeholds-modulet
1.2.1 Drift- og vedligeholdsaktiviteter på Caretaker Desktop vers. 2
1.2.2 Sortering og filtrering af drift- og vedligeholdsaktiviteter
1.2.3 Kopiere eller flytning af vedligeholdsaktiviteter
1.2.4 Fremfinde alle vedligeholdsaktiviteter på en enhed
1.2.5 Planlægning og styring via aktivitetsplanen på Caretaker desktop
1.2.6 Søgning i vedligeholdelsesaktiviteter
1.2.7 Journalen for afsluttede aktiviteter
1.2.8 Udskriftstyper i Vedligehold
1.2.9 Fremrykke aktiviteter et år i Caretaker desktop

Brugervejledning til Vedligehold vers. 4